Мениджмънт
 
СД "БЕРКО-90-Берковски и сие" и "Берко - Трейс" ООД
се представляват и ръководят от:

Инж. Петко Василев Берковски

Образование:

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия – гр. София (ВИАС)

Квалификация:

Строителен инженер, специалност "Промишлено и Гражданско Строителство"

Трудов стаж в строителството:

над 20 г.

  Нашият екип
  Инж. Галя Недкова Тасева  Главен инженер
  Маргарита Василева Кършева Главен счетоводител
  Люба Христова Люцканова Началник асфалтова база
  Иванка Люцканова Габарова ПТО
  Аптула Салимов Аптулов Началник ЕМО
  Михаил Петров Михайлов Началник складова база
  Станин  Стоянов  Иванов  Технически ръководител
  Роса Василева Тонева Технически ръководител
  Тодор Димов Тодоров Технически ръководител
  Иван Гавраилов Димитров Технически ръководител
  Иван Тодоров Иванов Технически ръководител
  Гергана Спасова Илиева Счетоводител
  Кирилка Кръстева Добрева  Технически секретар

   

 

 webmaster Всички права запазени © 2004 Берко90