Фирмен профил
 

СД "БЕРКО-90-Берковски и сие"- Сливен изпълнява строително – монтажни работи в жилищното, промишленото и гражданското строителство; изграждане на инженерингова инфраструктура, строителство на пътища и пътни съоръжения; реконструкция и модернизация; текущо поддържане и ремонти; саниране на сгради; строителни консултации; продажба на новопостроени жилища , офиси и магазини; търсене и проучване на строителни материали - подземни богатства.

СД "БЕРКО-90-Берковски и сие" е първото предприемаческо дружество на строителния пазар на територията на общините Сливен, Котел и Бургас, регистрирано на 15 юни 1990 год. Фирмата разполага с необходимия квалифициран персонал от строителни инженери, техници и работници от всички строителни специалности. Професионализмът и натрупания опит дават редица предимства на нашата работа : точност при изпълнението, достъпни цени, стриктно спазване на пусковите срокове и договорените бюджети, съобразяване на вътрешното разпределение и довършителните работи на жилищата с желанията на клиентите, поддържане на коректни отношения с останалите участници в инвестиционния процес.

Високото качество при изпълнение на обектите привлича все повече клиенти.

През 2001 г. СД"БЕРКО-90-Берковски и сие" и Пътностроителна компания "Трейс" учредяват "Берко–Трейс" ООД . Основната дейност на дружеството е строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения.

Инвеститори на изпълнени от нас обекти са били:

 • Община Сливен
 • Община Котел
 • Изпълнителна агенция "Пътища"
 • Пътностроителна компания "Трейс" АД - Стара Загора
 • БТК ЕАД - Териториално поделение "Далекосъобщения"- Сливен
 • Български пощи ЕАД - Териториално поделение - Сливен
 • Регионално управление на горите - Сливен
 • Търговска банка "ОББ" АД - клон Котел
 • Фирма "Кронос" ООД - Сливен
 • Фирма "Кварц" ООД - Сливен
 • Фирма "Асеновец АС - Сливен" АД
 • Фирма "Мототехника" АД - Сливен
 • Фондация "Отворено общество"- Сливен

 

 webmaster Всички права запазени © 2004 Берко90