Контакти
  СД "БЕРКО-90-Берковски и сие" и "Берко - Трейс" ООД
  гр. Сливен 8800 гр. Котел 8970
  ул. " Лъдженска " 1 - А
Тел. 044 / 662993
Тел./Факс 044 / 662151
GSM: 0888 479823
E-mail: berko@sliven.net
Web site: www.berko90.sliven.net
ул. " Кирил и Методий " 6
тел. 0453 / 3266
 

 

 webmaster Всички права запазени © 2004 Берко90