Дейности
 
  • Ново строителство на жилищни, административни и промишлени сгради, офиси и магазини. Изпълнява всички дейности от изкопните работи до предаването на обекта
  • Изграждане на инженерингова инфраструктура
  • Строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения
  • Реконструкция и модернизация: Разширение, надстрояване или пристрояване към обекти
  • Текущо поддържане и ремонт на строителни обекти без промяна на конструктивната цялост на сградата.
  • Проектиране на административни и жилищни сгради
  • Строителни консултации
  • Търсене и проучване на строителни материали - подземни богатства

  • Търговия със строителни материали

Фирма "БЕРКО-90" е търговски представител на "ROMAKOWSKI Gmbh & Co" от Германия. Продава покривни и стенни сандвич-панели стърговска марка ROMA – DAMM SISTEME 

 webmaster Всички права запазени © 2004 Берко90